Jednotlivá zkouška z matematiky

matematika-jednotliva-zkouskaStátní jednotlivá zkouška z matematiky je vhodná pro všechny, kteří mají zájem získat státem potvrzené osvědčení o svých znalostech a dovednostech v matematice na úrovni výstupu ze střední školy, tedy státní maturity. Je určena všem, kteří dokončili minimálně základní školu a nejsou v současné době studenty střední školy.

Z jakých částí se jednotlivá zkouška z matematiky skládá?

Jednotlivá zkouška z matematiky se skládá pouze z jedné části, kterou je didaktický test z matematiky. Tento test svou formou a rozsahem zcela odpovídá maturitnímu didaktickému testu z matematiky. Jelikož i u maturitní zkoušky z matematiky se skládá pouze didaktický test, je jednotlivá zkouška z matematiky v podstatě stejná jako státní maturita z matematiky.

Příprava na didaktický test jednotlivé zkoušky z matematiky zdarma

Proč získat jednotlivou zkoušky z matematiky?

Zájemci o jednotlivou zkoušku z matematiky mohou mít pro její získání nejrůznější důvody. Jelikož se jedná o státem potvrtené osvědčení dokládající úroveň matematických dovedností a znalostí na maturitní úrovni, může být jeho získání zajímavé pro nejrůznější technické a přírodovědné profese jako zvýšení kvalifikace.