Jednotlivá zkouška z anglického jazyka

anglicky-jazyk-jednotliva-zkouskaStátní jednotlivá zkouška z anglického jazyka je zajímavou možností získání státem potvrzeného osvědčení o dosažených znalostech a dovednostech na středoškolské úrovni angličtiny. Jednotlivá zkouška z angličtiny je pro všechny, kteří ukončili minimálně základní vzdělání a v současné době nejsou studenty střední školy.

Jak vypadá jednotlivá zkouška z anglického jazyka?

Jednotlivá zkouška z anglického jazyka je zkouškou komplexní, skládající se ze třích částí, kterými je didaktický test (skládající se z poslechové části a části čtení a jazykové kompetence), písemná práce a ústní zkouška před odbornou komisí. Svou formou, rozsahem a úrovní zcela odpovídá maturitě z angličtiny. Shrneme-li tato fakta, jednotlivá zkouška z anglického jazyka je stejná jako státní maturita z anglického jazyka.

Příprava na didaktický test jednotlivé zkoušky z anglického jazyka zdarma

Příprava na písemnou práci jednotlivé zkoušky z anglického jazyka zdarma

Příprava na ústní zkoušku jednotlivé zkoušky z anglického jazyka zdarma

Pro koho může být složení jednotlivé zkoušky z anglického jazyka zajímavé?

Svou formou a rozsahem odpovídá jednotlivá zkouška z anglického jazyka maturitní, tedy středoškolské úrovni znalostí a dovedností v anglickém jazyce. Jednotlivá zkouška se navíc svým formátem podobá mezinárodním jazykových certifikátům. Zájemcem o jednotlivou zkoušku z angličtiny tedy může být kdokoliv, kdo chce mít svou úroveň angličtiny na této úrovni osvědčenou státem. Úroveň jednotlivé zkoušky z anglického jazyka je dle SERR pro jazyky úroveň B1.