Státní jednotlivá zkouška on-line

statni-jednotliva-zkouska

Státní jednotlivá zkouška je státem garantované osvědčení na úrovni maturitní zkoušky. Státní jednotlivou zkoušku lze skládat ze všech státem organizovaných maturitních předmětů, kterými je český jazyk, anglický jazyk, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. Na státní jednotlivou zkoušku se můžete díky totožnosti této zkoušky se státní maturitní zkouškou připravovat v klidu, zdarma a online s maturitními weby NovýAmos.cz, vytvořenými speciálně pro pohodovou a efektivní přípravu na státní maturitní zkoušku, a tedy i na státní jednotlivou zkoušku.

Proč se ucházet o složení státní jednotlivé zkoušky?

Složením státní jednotlivé zkoušky získáte osvědčení, které v daném předmětu státem garantuje znalosti a dovednosti dosažené na středoškolské maturitní úrovni. Pokud se cítíte, že daný předmět, například anglický jazyk, český jazyk nebo matematiku a nabízené cizí jazyky, na maturitní úrovni ovládáte, proč si nenechat tuto skutečnost Českou republikou certifikovat a získat tak osvědčení, kterým se můžete v daných oborech prokázat například u potenciálního zaměstnavatele? Státní jednotlivá zkouška je tedy možností pro všechny, kteří si jejím složením mohou splnit svůj osobní cíl.

Další zajímavou skupinou, pro které je státní jednotlivá zkouška vhodná jsou samozřejmě cizinci, kteří chtějí prokázat, že daný předmět ovládají na středoškolské úrovni požadované Českou republikou, a je tak obdobou ekvivalentních zkoušek v zemích v Evropě i na celém světě.

Jednotlivá zkouška z českého jazyka online

Jednotlivá zkouška z anglického jazyka online

Jednotlivá zkouška z matematiky online

Jednotlivá zkouška z německého jazyka online

Jednotlivá zkouška z ruského jazyka online

Jednotlivá zkouška z francouzského jazyka online

Jednotlivá zkouška ze španělského jazyka online